امروزه بسیاری از متخصصین فناوری اطلاعات معتقدند رایانش ابری را می توان بعنوان سونامی این فناوری دانست. چرا که با پیشرفت و توسعه روزافزون خود، کل صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را دچار دگرگونی خواهد کرد بنابر این پرداختن و حرکت به سمت زیرساختهای مبتنی بر آن، امری اجتناب ناپذیر است
رایانش ابری مدل رایانشی بر پایه ی اینترنت است که الگویی تازه و بهینه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویسهای فناوری اطلاعات شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی را با به کارگیری اینترنت ارائه می کند.
رایانش ابری راهکارهایی برای ارائه ی خدمات نوظهور فناوری اطلاعات به شیوه های مشابه با صنایع همگانی مانند آب، برق، تلفن و غیره پیشنهاد می کند.
امروز حضور رایانش ابری در فضای مجازی کشور و در صنعت فناوری اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری الزامی است ، استفاده از این مدل باید به صورت فرهنگ درآید چرا که در حال حاضر نیز کاربران به صورت نا محسوس از رایانش ابری در تعاملات الکترونیکی خود استفاده می کنند.
دررایانش ابری نرم افزارهای کاربردی وداده ها در ابر می مانند. درواقع ابر استعاره از اینترنت است و وجه شباهت آن، مخفی بودن جزئیات فنی از کاربر است. بدین وسیله میتوان داده ها را همواره به روز نگهداشت، از آنها پشتیبان گیری کرد و از نرم افزارهای کاربردی به طور همزمان بهره جست. می توان گفت با توجه به اینکه امروزه، اینترنت به عنوان یک الزام با زندگی جوامع مختلف گره خورده، بنابر این رایانش ابری نیز دائماً در دسترس خواهد بود.
بستر رایانش ابری جزء انکار ناپذیر توسعه صنعتی فناوری اطلاعات و اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می شود و مسئولان و مدیران ما باید با چشم باز و با آگاهی دقیق در این زمینه گام بردارند.
استفاده از این مدل علاوه بر صرفه جویی در منابع و هزینه ها به مصرف کننده نهایی نیز کمک می کند تا در اسرع وقت نسبت به دریافت خدمات خود اقدام کنند.
هم اکنون فناوری های جدید در عرصه فناوری اطلاعات در بین بسیاری از کشورهای پیشرفته درحال اجراست و می توان گفت این کشورها در عرصه های مختلف اجرای مدلهای جدید پیش قدم هستند که انجام مدل رایانش ابری از آن جمله محسوب می شود.
فرهنگ سازی و آشنا کردن بخش خصوصی در زمینه وجوب و الزام استفاده از مدل یارانش ابری در ایران امروز مهم ارزیابی می شود و  نقش شناسایی نقاط قوت اجرای این مدل و صرفه جویی هایی که میتواند در منابع و استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به همراه داشته باشد تاثیر به سزایی در ارتقاء فرهنگ استفاده از مدل یارانش ابری خواهد داشت.
رایانش ابری یکی از مهمترین تحولات در محاسبات مدرن است. در حال حاضر بسیاری از شرکتها بزرگ ارائه خدمات گسترده ی ابر عمومی از جمله آمازون، گوگل، و مایکروسافت، به دنبال استقرار زیرساختهای ابر خصوصی بر اساس این مدل هستند.
اما با وجود محبوبیت گسترده، هنوز هم موانعی وجود دارد برای تبدیل شدن به یک سرویس واقعی آنهم به علت وجود مسائل مربوط به امنیت زیرساخت است.
جنبه های بسیاری وجود دارد که منجر به رخدادن این موضوع میشود که افزایش نگرانی های محرمانگی در اشتراک منابع، ترافیک شبکه در زمان اوج ، از دست دادن کنترل دولت بر روی داده های حساس از آن جمله اند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است