به لطف سرمایه گذاری ها روی یادگیری ماشینی، گوگل حالا با دقتی ۹۵ درصدی زبان انسان ها را متوجه می شود. هوش مصنوعی به گوگل اجازه می دهد تا زبان انسان را متوجه شود و در خور جمله بیان شده، پاسخی مناسب ارائه دهد.

images

در واقع مهم ترین دلیلی که Google Assistant وجود دارد همین قابلیت است و اندروید و تلفن های اندرویدی هم از چنین فناوری مدرنی بیشترین بهره را می برند.

در قیاس با ۴ سال گذشته، گوگل پیشرفتی ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۳ به گواه گزارشی منتشر شده، این رقم ۷۵ درصد بود که حالا با رشدی قابل توجه به ۹۵ درصد رسیده است.

در حقیقت به جایی خواهیم رسید که صحبت کردن با کامپیوترها، به سرعت صحبت کردن با دیگر انسان ها خواهد رسید و با توجه به رشد تصاعدی طی سال های اخیر، بعید نیست که آن روز چندان دور نباشد.

رقم جالب دیگر، تعداد ورودی ها بوده که در سال ۲۰۱۶ تقریبا ۲۰ درصد از آن ها از طریق صدا صورت گرفته. افزایش تمایل به صحبت کردن با هوش مصنوعی تلفن همراه نشان دهنده حقیقتی جالب در مورد آینده این ابزارها است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است